Tra cứu đơn hàng

Mã đơn hàng Chủng loại Quy cách (mm) Số lượng Số lượng sản xuất - giao nhận
Ngắn Dài CK HT GH CL Giao