Bên trong nhà máy Kính Trung Việt và môi trường làm việc chuyên nghiệp

Nhà máy kính Trung Việt kiểu mới không chỉ là một nhà máy kính thông thường, nó thể hiện tham vọng của Trung Việt Glass muốn trở thành một nhà cung cấp sản phẩm chất lượng với quy trình khép kính từ khâu tiếp nhận đơn hàng đến khâu sản xuất và giao hàng. Tất cả đều được…

Chi tiết